…jeżeli po kilkunastu latach nauki matematyki uczeń ma mieć w głowie, to co mają uczniowie trafiający do mnie na korepetycje, to lepiej aby tego przedmiotu wcale nie było…

Zbigniew Adamowski

Krótko o mnie, czyli trzeba się pochwalić:

Wszyscy moi maturzyści zdali maturę.

A w liczbach to wygląda mniej więcej tak:

=   15 lat pracowałem w Batorym, czyli w II L.O. im St. Batorego w Warszawie,

   20 klas doprowadziłem do matury, co stanowi około 600 uczniów,

   20% moich uczniów, to finaliści lub laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej lub Konkursu Matematycznego.

Do dziś utrzymujemy kontakty…

Dlaczego warto?

Matematyka, to nic innego jak język i jej nauka powinna przebiegać tak, jak nauka każdego języka obcego, czyli poprzez stałe odwoływanie się do rzeczy i spraw, które doświadczyliśmy w życiu, bo matematyka to język, za pomocą którego chcemy opisać rzeczywistość, którą znamy i tę, którą dzięki niej możemy dopiero poznać.

Moje podejście do matematyki sprawdziło się, a jego efekty opisałem w krótkiej i mam nadzieję zabawnej formie, którą umieściłem w zakładce o mnie – zapraszam do lektury.

Naukę języka matematycznego zaczynam od alfabetu matematyki, czyli od pojęć pierwotnych takich jak punkt, prosta, liczba, zbiór. Znając ten alfabet, a to przecież tylko cztery pojęcia, zrozumiesz co to jest funkcja. Czyli zrozumiesz co to są wielomiany, funkcje wymierne, trygonometria, przekształcenia geometryczne, prawdopodobieństwo, ciągi liczbowe, pochodna. A to oznacza, że znając tylko cztery pojęcia możesz zdać maturę!

Takie rzeczy to tylko w matematyce.

Dla porządku,

cały obowiązujący do matury materiał podzieliłem na Kursy, a Kursy na Lekcje.

Każda Lekcja zawiera video, na którym przy tablicy tłumaczę nowe zagadnienie.  A do każdej Lekcji załączam dostosowany do przekazu filmowego zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania przez Kursanta.

Pomocą przy rozwiązaniu tych zadań są kolejne video, które mogą służyć jako potwierdzenie poprawności rozwiązania zadania lub jako wskazówka do jego rozwiązania (wystarczy po kilku początkowych klatkach zatrzymać film i próbować skorzystać z podpowiedzi w nich zawartych)

Każdy kurs kończy zestaw zadań typu maturalnego – oczywiście do samodzielnego rozwiązania przez Kursanta z możliwością skorzystania z podpowiedzi w formie opisanej powyżej.

 

Tyle podstawowych informacji na temat Kursów, teraz kilka słów o platformie

Platformy e-learningowe ma swoje zalety np. dostępność przez 24h, możliwość wielokrotnego odtwarzania jednej lekcji, ale mają również swoje wady.

Jedną z nich jest narzucenie samodzielnej praca Kursanta. I nie chodzi mi o to, że nie można ściągać ☹, ale o to, że zwykle takie platformy nie zapewniają najskuteczniejszej formy nauki, jaką jest praca zespołowa, czyli ścieranie się poglądów i wymiana doświadczeń.

Dlatego zachęcam wszystkich do korzystania z Forum. To jest to miejsce, aby zapytać lub odpowiedzieć, lub wyrazić swoje emocje (pozytywne oczywiście 😊)

Gwarantuję, że będę jego aktywnym uczestnikiem.

 

Mam nadzieję, że platforma www.kursy-matematyczne.pl będzie fajnym miejscem do nauki matematyki, a w maju lub najpóźniej w lipcu pojawią się tu wpisy zadowolonych maturzystów.