• +48 517 755 828
  • konradjozefczyk@proton.me

Wyznaczanie dziedziny funkcji ze wzoru

Zajmijmy się wyznaczaniem dziedziny funkcji, gdy dany jest jej wzór. Mamy takie przypadki, które powinny w zadaniu zawsze przyciągać naszą uwagę: mianownik musi być różny od zera, wyrażenie pod pierwiastkiem musi być większe lub równe 0, jeśli pierwiastek jest w mianowniku to wyrażenie pod pierwiastkiem musi być większe o 0, wyrażenie logarytmowane musi być większe od 0.  Przykłady 1) $$f(x)=frac{2}{x-3}$$…