• +48 517 755 828
  • konradjozefczyk@proton.me

Granice ciągów (wszystkie typy)

Zajmiemy się dzisiaj obliczaniem najbardziej popularnych typów granic ciągów przerabianych na lekcjach w szkole średniej. Temat jest oczywiści z zakresu rozszerzonego. Każda granica w przypadku ciągów jest liczona do +nieskończoności, ponieważ n jest liczbą naturalną. 1) Ułamki z wielomianami w liczniku i mianowniku Pierwszy typ granic to wszystkie ciągi o wzorach wielomian przez wielomian. Przykład 1 $$lim_{n rightarrow infty}a_n=lim_{n rightarrow…